Projekto veiklos

Menkaverčių krūmų iškirtimas ir išvežimas

2018.03.29
Beveik visus metus pievų nuotraukos džiuginusios "Saulės" koncertų salės lankytojus Šiauliuose, perkeltos į Šiaulių universiteto biblioteką.
2017.05.10
On May 9th at the LIFE projects fair that took place in Vilnius, meant to celebrate the 25th anniversary, the project “Degraduojančių europinės svarbos buveinių atkūrimas Lietuvos valstybiniuose parkuose” was presented.
2017.05.10
Gegužės 9 d. Vilniuje vykusioje LIFE projektų mugėje, skirtoje paminėti LIFE programos 25-mečiui, buvo pristatytas ir Salantų regioninio parko direkcijos kartu su projekto partneriais įgyvendintas projektas "Degraduojančių europinės svarbos buveinių atkūrimas...
2017.03.27
Nors oficiali projekto pabaiga 2016.12.31, tačiau jo metu pradėtos veiklos nesibaigė ir bus tęsiamos toliau. Galvijų banda pasipildė pirmuoju šių metų veršeliu. Jam reikės daug ištvermės atlaikyti lietuviško pavasario orų permainas.
2017.03.27
Even though the official end of the project was 2016.12.31, the activities started during it have not ended and will be continued forward. The cattle herd has increased by their first calf this year. It will need a great amount of stamina to withstand the...
2017.03.05
  2012 - 2016 metais Kurtuvėnų regioninio parko direkcija įgyvendino Europos Sąjungos LIFE+ programos, Lietuvos Aplinkos ministerijos bei projekto partnerių finansuojamą projektą „Degraduojančių Europinės svarbos buveinių atstatymas Lietuvos saugomose teritorijose“ LIFE10 NAT/LT/117.
2016.11.18
Iki projekto "Buveinių tvarkymas" LIFE10 NAT/NAT/117 pabaigos likus vos daugiau nei mėnesiui Kurtuvėnuose įvyko baigiamoji konferencija ir fotografijų konkurso-parodos atidarymas.
2016.11.18
Till the end of the project "Buveinių tvarkymas" LIFE10 NAT/NAT/117 remaining a bit more than a month in Kurtuvėnai took place the ending conference and photography contest-exhibition opening.
2016.11.11
2016 m. lapkričio 17 d. Kurtuvėnuose įvyks baigiamoji projekto "Degraduojančių europinės svarbos buveinių atkūrimas Lietuvos valstybiniuose parkuose" LIFE10 NAT/LT/117 konferencija ir fotografijų parodos-konkurso "Natūralios pievos" atidarymas. 
2016.11.08
Lapkričio 7-9 dienomis Lietuvoje lankėsi svečiai iš Estijos aplinkos valdybos (Keskkonnaamet). Gamtos apsaugos departamento.  Kiekvienas iš apsilankiusiųjų dirba skirtinguose Estijos regionuose. Specialistų veikla susijusi su pusiau natūralių buveinių atkūrimo,...
2016.11.03
Kurtuvėnų regioninio parko direkcija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyriumi dėl keitimosi veisliniais galvijais siekiant užtikrinti bandos didėjimą, veislės grynumą ir galvijų sveikatą. 
2016.05.09
Ne veltui pavasaris siejamas ne tik su gyvybės pabudimu iš žiemos miego, bet ir su naujos gyvybės atsiradimu. Kurtuvėnuose juodųjų Angus veislės pagalbininkių gretos pasipildė 5 mažyliais.
2016.04.11
Saulėtą balandžio 10 dienos popietę grupė entuziastų fotografų susirinko Vijurkų pievose. O tikslas labai paprastas - ne tik kojas po žiemos pramankštinti, bet ir pavasario akimirkas užfiksuoti.
2016.02.15
Rengiama „Kurtuvėnų regioninio parko atvirų buveinių atkūrimo ir geros būklės palaikymo tikslinę programą“. Jos paskirtis - parengti ir įgyvendinti ilgalaikių priemonių kompleksą, skirtą atkurti ir palaikyti regioninių parkų atvirąsias buveines kaip ypač svarbius...
2015.12.29
Ilgas, ganėtinai šiltas ir besniegis ruduo bei žiemos pradžia leido galvijams ilgai džiaugtis laisve. O jų per visą ganiavos sezoną atliktas darbas džiugina savo rezultatais. 
2015.12.21
Istorijos ir kultūros žurnalo "PADUBYSIO KRONIKOS" 2015-2(5) numeryje išspausdintas Vidmanto Lopetos straipsnis "Dubysos aukštupio slėnių pievos". Straipsnyje pristatomos pievų vertybės, joms kylančios grėsmės bei priemonės taikomos vertybėms išsaugoti įgyvendinant projektą "Buveinių tvarkymas"...
2015.07.15
Siekiant sudaryti sąlygas buveinėms, rūšims atsikurti ir išsaugoti, „Natura 2000” teritorijose būtina šienauti.
2015.06.10
Kurtuvėnų mokyklos - daugiafunkcio centro pradinių klasių mokiniai vyko į Dubysos upės slėniuose esančias pievas. 
     
2015.06.09
Siekiant dalintis geraja ūkininkavimo patirtimi vykta susipažinti ir apžiūrėti gamtai palankaus ir ekologinio ūkininkavimo pavyzdžių gerosios patirties Zarasų rajone Gražutės ir Sartų regioniniuose parkuose.
2015.06.08
Geroji LIFE projekto "Buveinių tvarkymas" patirtis perduota Gražutės regioninio parko teritorijose žemės sklypus turintiems asmenims.  
2015.06.05
Apie gegužraibinių šeimos augalus, pasakojamos įvairios legendos, keistos, paslaptingos istorijos. Sparčiai nykstantys ir ypatingo gamtosaugininkų dėmesio sulaukiantys augalai, yra tapę gamtos apsaugos simboliu.
2015.06.04
Pievų tvarkymo patirtis ir jos pasidalinimas tarp specialistų, įjungiant vietos bendruomenes, ūkininkus ir skatinant visuomenės dalyvavimą ekosistemų išsaugojimo veiklose, atneša didžiausią naudą.
2015.06.03
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (VSTT) rengs individualias rekomendacijas, anksčiau tvarkytų Europos ekologinio tinklo „Natura 2000” teritorijų valdymui.
2015.05.22
Norint išsaugoti Dubysos upės slėnių unikalų gamtinį kompleksą būtina atkurti atvirus plotus, o tai galima padaryti grąžinant ekstensyvią ūkinę veiklą.
2015.05.14
Ūkininkai vaidina svarbų vaidmenį planuojant, įgyvendinant, prižiūrint ir skatinant aplinkos išsaugojimą. Būtent ūkininkas yra pagrindinė aplinkos išsaugojimo grandis.
2015.04.28
Viščiukus skaičiuojame rudenį, o varliagyvius pavasarį. Pavasarį būdami gamtoje žmonės pirmiausia pastabi (tiksliau išgirsta) paukščius, o paskui ir po kojomis striksinčius, ropojančius, šokuojančius varliagyvius.
2015.04.22
Viena iš projekto „Buveinių tvarkymas" veiklų – edukacinė programa. Jos tikslas - supažindinti moksleivius su natūraliomis pievomis, jų struktūra, skirtumais nuo kultūrinės pievos.
2015.03.31
Tam, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie Kurtuvėnų regioniniame parke vykdomas Life+ projekto veiklas, siūlome paskaityti 2015-03-20 išspausdintą straipsnį: Dubysos slėnių pievos atgauna savo "veidą".      
2015.03.02
Informuojame, kad 2015 m. vasario 20 d. Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymu  Nr. D1-141 (TAR, 2015-02-23, Nr. 2608) yra patvirtintas Dubysos upės slėnio ties Bazilionais gamtotvarkos planas.
2014.10.17
Kurtuvėnų regioninio parko pagalbininkai galvijai jau parko teritorijoje. Ganymas ypatinga Life+ projekto „Degraduojančių europinės svarbos buveinių atkūrimas Lietuvos valstybiniuose parkuose“ (Nr. LIFE10 NAT/LT/117) dalis. Ganymas yra biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo raktas,...
2014.09.30
Turime suprasti, kad Dubysos upės slėnius formavo ne tik fizinės jėgos (gamta), bet ir ūkinė veikla (t.y. ūkininkai). Norint išsaugoti primirštas Dubysos upės slėniuose (BAST Dubysos upės slėnis ties Bazilionais) teritorijos unikalų gamtinį kompleksą būtina ne tik atkurti atvirus plotus, bet ypač...
2014.06.25
Joninės, Rasų šventė arba Kupolių šventė - viena gražiausių vasarvidžio dienų, kai sulaukiame ilgiausios dienos ir trumpiausios nakties.
2014.06.20
Tradicinė žemės ūkio veikla daugelį metų formavo Lietuvos kraštovaizdį. Esame įpratę, kad Lietuvos krašto atviros lygumos nuolat žaliuotų, tačiau žalia žolė nelygi žaliai žolei. Ryškūs kultūriniai žolynai ne tas pats, kas biologinės įvairovės gausios natūralios pievos.

 

 

Atnaujinta: 2016.02.10